Uppslag ur barnhusets rulla 1757-1760 där det står att Carl Biörkquist blir lämnad till fabrikören Jonas Frisk.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Barnhuspojken Carl Biörckqvist, född omkring 1745

Carl Biörckqvist togs in på barnhuset den 2 december 1756. Hans far var den avskedad rotebåtsmannen Eric Biörckquist. Vid inskrivningen uppgavs att pojken saknade någon som kunde ta hand om honom. Den 19 juni 1759, när han var 14 år gammal, utlämnades han till klädfabrikören Jonas Frisk.

I bilden på barnhusets rulla för åren 1757-1760 kan man läsa:

Till Jonas Frisk d 23 Jünii 1759.

Denne hade av barnhusdirektionen begärt att få Biörckqvist och en annan pojke. De båda pojkarna hade också, enligt protokollet, betygat "sig därtill hugade".

Carl Biörckqvist hör till de barn om vilka nästan inga uppgifter har påträffats i de genomsökta källmaterialen. Det enda vi vet är att han någon tid arbetade hos Jonas Frisk. I mantalslängden för Katarina norra 1760 återfinns han i hörnet av Tjärhovsgatan och Erstagatan (idag området söder om Ersta sjukhus), i två trähus bebodda av Frisks arbetare. Där arbetade han som lärling tillsammans med en verkgesäll, fyra gesäller, två andra lärlingar, en spinnmästarinna, sju spinnerskeänkor, sju pigor och sju flickor. Sammanlagt uppgick med andra ord arbetsstyrkan till minst 30 personer. Genom en uppmätning utförd 1762 av Stockholms ämbets- och byggningskollegium får vi vidare veta att den totala boendeytan i de båda husen var c:a 62 m. Takhöjden anges till 2,4 respektive 2,7 meter. Levnadsvillkoren var förmodligen inte de bästa under sådana förhållanden. Efter anteckningen i mantalslängden, vilken tidsmässigt härrör från hösten 1759, då uppgifterna därtill inhämtades, tiger källorna om Carl Biörkqvist. 

Utdrag ur Främlingar i vardagen. Liv och pedagogik vid Stora Barnhuset i Stockholm på 1700-talet av Per-Johan Ödman och Mats Hayen (2004).

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad