Ur Barnhusdirektionens protokoll där det berättas om Anna Brita Zetterström.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Barnhusflickan Anna Brita Zetterström, född omkring 1749

Som man kan läsa i barnhusdirektionens protokoll beslöt man den 31 mars 1757 att "till föda och uppfostran uti stadens stora barnhus intaga hantlangaren vid Kungl. Artilleriregementet Anders Zetterströms flickebarn Anna Brita Zetterström på nionde året gammal, helst bemält dess fader, enligt löjtnanten vid Kungl. Artilleriregementet välborne herr Lostiernas den 26 mars nästlidna lämnade intygande, under sitt sjukliga och sängliggande tillstånd, ej förmår henne nödtorftligen föda och underhålla".

Den lilla flickan fick uppleva dryga två månader på barnhuset. I maj insjuknade hon och den 11 juni 1757 dog hon, åtta år gammal. 


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad