Foto
Fotograf: Fogde, Gärd. Stockholms stadsmuseum

Akalla by på Järvafältet

Uppdaterad