Foto

Järvafältet, Akalla by. Mellangårdens mangårdsbyggnad från 1770-talet