Foto

Akalla by, Storgården, damm norr om huvudbyggnaden