Foto
Fotograf: Odlander, Roland. Stockholms stadsmuseum

Akalla by på Järvafältet

Uppdaterad