Foto

Järvafältet, Akalla by. Mellangården från öster