Foto
Fotograf: Ahnlund, Henrik (f. 1930). Stockholms stadsmuseum

Akalla by på Järvafältet. Storgårdens manbyggnad från slutet av 1600-talet

Uppdaterad