Foto

Storgårdens manbyggnad i Akalla by, på Järvafältet