Omslagsbild Stadshuset
Litteraturtips
Författare: Östberg, Ragnar (1866-1945). Stockholms stadsbibliotek

Stadshuset : en vägvisare / Ragnar Östberg

Följ med på en vandring i Stadshuset med självaste arkitekten Ragnar Östberg som guide! I den här skriften från 1923 (ny upplaga 1953) berättar han om det då nyuppförda Stadshuset. Han pekar på många intressanta detaljer, både exteriört och interiört. Spännande är också de många personliga kommentarerna, som till exempel denna, som handlar om när Östberg tycker att Stadshuset är som vackrast:

   Det är trevligast att titta på Stadshuset tidig en solig förmiddag, isynnerhet när man kommer från staden och går mot den eljest hela dagen i skugga liggande frontfasaden, som står mörkt utskuren mot den ljusa rymden i väster. Stockholmarna äro sena morgonbarn, men en turist kanske kan komma dit en morgon vid niotiden. Mellan skutmasterna vid Clara strand lyser då det röda teglet, och fasadens vertikala skuggeffekter komma mera till sin rätt. Eljest ter sig lätt den mot staden vettande fronten något monoton, då teglet ej, som sten och puts, glimrar uti skuggan.

Skriften innehåller svartvita foton och en plan över huvudvåningen, med de olika rummen och salarna utmärkta, samt en konstförteckning. 67 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad