Film & rörlig bild
Upphov: Svenska Biografteatern. Kungliga biblioteket

Gamla Strömbadet - kort filmsekvens

Strömbadet, eller Stockholms Bad- och Siminrättning i Norrström, öppnades 1884. Badinrättningen ägdes av Stockholms stad och för utformningen stod arkiteketerna och tillika bröderna Axel och Hjalmar Kumlien.

Den här korta filmen börjar med att vi ser Strömbadet från vattnet. Från tinnar och torn fladdrar flaggorna i vinden.  Sedan förflyttar vi oss in i själva badhuset där det är fullt med människor vid bassängkanten. Kameran gör en långsam panorering åt höger över till bassängens motsatta sida. Filmen avslutas med ett klipp till en medelålders man iförd vit mössa med en lagerkrans runt sin hals.

Filmen är ett av fem inslag i journalfilmen SF 2029 från 1908.


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad