Simskola och badinrättning för fruntimmer
Ritning
Arkitekt: Wallander, Adolf. Stockholms stadsarkiv

Simskola och badinrättning för fruntimmer

Plan och fasad. Handritad och polykrom. 65 x 98 cm. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad