Blåkopia av observationspaviljongens huvudfasad. Kopieringstekniken är negativ så att teckningen är i vitt mot blå botten.
Ritning
Arkitekt: Stockholms stads byggnadskontor. Stockholms stadsarkiv

Epidemisjukhuset Roslagstull - tillbyggnader ritade 1895

Stockholms epidemisjukhus uppfördes 1890-1893 och innehöll 174 platser för patienter med smittsamma sjukdomar. Ritningarna från 1895 visar tillbyggnader för observationspaviljongen och desinfektionsanstalten som låg i en ångpanne- och maskinhusbyggnad. 

Stockholms stadsfullmäktige beslutade år 1890 att epidemisjukhuset skulle byggas i kvarteret Ruddammen vid Roslagstull. Innan dess fanns bara provisoriska epidemisjukhus i Stockholm. Det nya epidemisjukhuset låg på avstånd från innerstaden och bestod av separata paviljonger för att minska smittspridning. 

Sjukhuset innehöll sex paviljonger: en paviljong för observation och fem paviljonger för epidemisjukdomarna scharlakansfeber, difteri, mässling, smittkoppor och fläcktyfus. Ritningarna från 1895 visar observationspaviljongen och desinfektionsanstalten med tillhörande tork- och vädringshus (de satt ihop med en smal träbro).

Några ritningar är undertecknade "Stockholms stads byggnadskontor den 9 september 1895”. De är så kallade blåkopior och har kopierats i en äldre reproduktionsteknik. Epidemisjukhuset bytte namn till Roslagstulls sjukhus 1966 och all verksamhet överfördes till Huddinge sjukhus 1992. 

Epidemi och pandemi?

Epidemier och pandemier orsakas oftast av infektionssjukdomar. Epidemi är när en smitta snabbt spridits inom flera områden, som inom ett land, och många människor blir sjuka. Exempel från 1800-talet är de koleraepidemier som drabbade Stockholm.

En pandemi är när smittan spridits till flera världsdelar. Exempel på pandemier är ryska snuvan (1889-1892), spanska sjukan (influensa A-virus, år 1918-1920), asiaten (influensa A-virus, 1950-talet) och covid-19 (SARS-Cov-2 virus, deklarerad som pandemi år 2020). 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad