Flygfoto över Alvik
Foto

Flygbild över Drottningholmsvägen och Alvik