Foto

Ändhållplatsen "Årsta Norra" för trådbusslinje 90

Kvarteret Årsjön med byggnaden där Årsta Folkets hus ligger 2012. Till vänster en bit av kvarteret Årstalund.