Foto
Fotograf: Samfundet S:t Erik. Stadsmuseet i Stockholm

Årsta centrum, Årsta torg 2-8, (Årstalund 3)

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt på Årsta torg, Årsta)

ritades för Riksbyggen under 1940-talet av bröderna Erik och Tore Ahlsén och stod klart 1953. Det är med sin blandning av kommersiella och kulturella funktioner det första exemplet på stadens ambition att skapa socialt och demokratiskt fungerande mötesplatser i de nya stadsdelarna efter engelsk förebild. Stor omsorg har lagts om den arkitektoniska utformningen. Väggmålningarna skapades kollektivt av Ahlséns arkitektkontor. Bror Marklunds skulptur Gycklarna tillkom 1966.

The public square was designed in the 1940s by brothers Erik and Tore Ahlsén. With its mix of commercial and cultural functions it represents Stockholm’s first attempt to create a public meeting place in a new suburb. The murals were painted by the staff of the Ahlsén architectural partnership. Bror Marklund’s bronze jesters were placed there in 1966. (2013)

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad