Inbjudan till styrelsemöte LKPR Stockholm 1914
Text

Styrelsemöte på Rösträttsbyrån

Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR) hade åren 1908-1917 sitt högkvarter "Kvinnornas rösträttsbyrå" på Lästmakaregatan 6 just invid Stureplan i Stockholm.

En lördagkväll i november 1914 träffas rösträttskvinnorna i LKPR:s Stockholmsavdelning på Rösträttsbyrån för styrelsemöte. Här är en inbjudan till mötet adresserad till Anna Lindhagen. Hon var barnavårdsinspektör, politiker och engagerad i LKPR med olika ledande uppdrag. 

Av inbjudan framgår att val av nytt verkställande utskott ("val av V.U.") står på agendan denna lördag. Vidare får vi veta att "det uppskjutna te-samkvämet vidtager samma afton kl. 1/2 9". 

Rösträttsbyrån fungerade som arbetsplats, möteslokal och sambandscentral för det landsomfattande rösträttsarbetet, men också som expedition med öppettider varje vardag. 

Du kan klicka på bilden ovan för att se både fram- och baksida på inbjudningskortet. Du kan även se ritningarna till huset på Lästmakaregatan där Rösträttsbyrån låg längst ner på sidan. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Anteckningar om Rösträttsbyråns verksamhet

Anteckningar om Rösträttsbyråns verksamhet

Författaren, publicisten och feministen Elin Wägner bredvid en trave pärmarna med insamlade namnlistor för kvinnlig rösträtt.

Författaren, publicisten och feministen Elin Wägner bredvid en trave pärmarna med insamlade namnlistor för kvinnlig rösträtt.

Hanna Arpi skriver och tackar Signe Bergman rösträttsåret 1921

Hanna Arpi skriver och tackar Signe Bergman rösträttsåret 1921

Här låg Kvinnornas rösträttsbyrå 1908-1917, ritningar från 1865

Här låg Kvinnornas rösträttsbyrå 1908-1917, ritningar från 1865

Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR)

Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR)

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade.

Resetalare Emma Aulin rapporterar till Signe Bergman från sin rösträttsresa 1915

Resetalare Emma Aulin rapporterar till Signe Bergman från sin rösträttsresa 1915

Årsmöte för Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt LKPR - 1911

Årsmöte för Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt LKPR - 1911