Färglagd fasadritning, i tusch och akvarell på gulnat papper. Den visar två bilder av huset, den övre visar hur huset ska se ut efter ombyggnad och den nedre hur huset ser ut innan det byggs om.
Ritningen beskuren
Ritning

”Wahrendorffska huset” före och efter ombyggnad – ritning från 1857

Bygglovsritningen visar förändring och tillbyggnad av hovmarskalken Martin von Wahrendorffs hus på Östra Trädgårdsgatan 10. Den ritades av arkitekten Johan Fredrik Åbom 1857. Byggnaden revs åren kring 1910.

Huset låg vid Kungsträdgården, i hörnet av Kungsträdgårdsgatan och Wahrendorffsgatan. Kungsträdgårdsgatan kallades tidigare "Östra Trädgårdsgatan" och "Lilla Trädgårdsgatan".

Ritningen visar två olika bilder av husets fasad mot Östra Trädgårdsgatan. Den nedre bilden avbildar huset före och den övre efter planerad ombyggnad. Både Överintendentsämbetet och Stockholms slott har granskat förändringen och skrivit sitt godkännade på ritningen.

Under ”Dokument” finns även en ritning till gavelfasad mot Wahrendorffsgatan, plan över bottenvåning och 1 trappa upp samt genomskärning (sektion). Där kan du kika in i huset och se hur Åbom ritat in ett festsällskap som minglar i husets stora sal.

Åren före och efter rivning

Här hade bland annat Kvinnornas rösträttsbyrå sin lokal åren 1906-1907, strax före att huset revs. På platsen uppfördes 1913-1914 en ny byggnad, ritad av Ivar Tengbom (1912).

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Hasselbackskungens" hus i hörnet Drottninggatan och Karduansmakargatan

"Hasselbackskungens" hus i hörnet Drottninggatan och Karduansmakargatan

Anteckningar om Rösträttsbyråns verksamhet

Anteckningar om Rösträttsbyråns verksamhet

Fasadbild av byggnaden i hörnet Kungsträdgårdsgatan och Wahrendorffsgatan, kv Näckström 3 (nuv. kv Katthavet 1)

Fasadbild av byggnaden i hörnet Kungsträdgårdsgatan och Wahrendorffsgatan, kv Näckström 3 (nuv. kv Katthavet 1)

Hanna Arpi skriver och tackar Signe Bergman rösträttsåret 1921

Hanna Arpi skriver och tackar Signe Bergman rösträttsåret 1921

Här låg Kvinnornas rösträttsbyrå 1908-1917, ritningar från 1865

Här låg Kvinnornas rösträttsbyrå 1908-1917, ritningar från 1865

Kungsträdgårdsgatan 10 inifrån wahrendorffsgatan

Kungsträdgårdsgatan 10 inifrån wahrendorffsgatan

Kungsträdgårdsgatan 10 vintertid i hörnet av Wahrendorffsgatan

Kungsträdgårdsgatan 10 vintertid i hörnet av Wahrendorffsgatan

Kungsträdgårdsgatan n:r 10

Kungsträdgårdsgatan n:r 10

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade.

Synagogan, Wahrendorffsgatan 3

Synagogan, Wahrendorffsgatan 3

Vy över Kungsträdgården söderifrån

Vy över Kungsträdgården söderifrån