Ritning i tusch på transparent grå väv. Ritningen innehåller två fasadbilder; hörnfasad mot Drottninggatan 19 och längdfasad mot Karduansmakargatan 6. Huset har fem våningar, inräknat botten- och vindsvåning.
Fasader, beskuren ritning
Ritning

"Hasselbackskungens" hus i hörnet Drottninggatan och Karduansmakargatan

"Hasselbackskungen" Wilhelm Davidson var konditor och drev framgångsrikt flera restauranger i Stockholm. Här är ritningar till ombyggnad av Davidsons hus i kvarteret Björnen på Norrmalm år 1863. Huset finns inte kvar idag.

Jacob Wilhelm Davidson föddes i Norrköping 1812 och utbildade sig till sockerbagare i Wien och Stockholm. Han fick titeln sockerbagaremästare 1844. Davidson kallas ”Hasselbackskungen” efter Hasselbackens restaurang, som han öppnade på Djurgården 1853.

Wilhelm Davidson var också verksam som byggherre och ägde flera stora hus i Stockholm. Han köpte huset i kvarteret Björnen år 1863 och sökte bygglov för ombyggnad med dessa ritningar samma år. Huset låg med långsidan utmed Karduansmakargatan 6 A-B och kortsidan mot Drottninggatan 19. Davidson var själv skriven på Karduansmakargatan 6 B, från cirka 1870 fram till sin död 1883.

Wilhelm Davidson drev även schweizeri i Trädgårdsföreningens park och Hotell Phoenix/Fenix vid Drottninggatan. Ett schweizeri var ett finare kafé med rättigheter att servera alkohol. I Svenskt biografiskt lexikons artikel om Jacob Wilhelm Davidson står att (citat:) "det var han, som införde lyxen på Stockholms restauranger". 

Rösträttsbyråns lokal 1917-1918

Kvinnornas rösträttsbyrå låg i detta hus mellan åren 1917-1918, på adressen Karduansmakaregatan 6, 2 trappor. Rösträttsbyrån drevs av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt (LKPR).

Här i Stockholmskällan finns ytterligare två poster med ritningar till byggnader där Rösträttsbyrån hade sin lokal - se vidare under ”Mer i Stockholmskällan”.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Anteckningar om Rösträttsbyråns verksamhet

Anteckningar om Rösträttsbyråns verksamhet

Au café Davidson 1849

Au café Davidson 1849

Bellmansfesten på Hasselbacken den 16 augusti 1872

Bellmansfesten på Hasselbacken den 16 augusti 1872

Det judiska Stockholm

Det judiska Stockholm

Drottninggatan 19. Apoteket Morianen, interiör.

Drottninggatan 19. Apoteket Morianen, interiör.

F.d. betjänten Carl Gustaf Eriksson grips för ”betleri” på Djurgården 1900

F.d. betjänten Carl Gustaf Eriksson grips för ”betleri” på Djurgården 1900

Folkliv på Karduansmakargatan, kvarteret Björnen till höger

Folkliv på Karduansmakargatan, kvarteret Björnen till höger

Förlustelser : Offentliga nöjen, restauranter, kaféer, hotell, teatrar / Claës Lundin

Förlustelser : Offentliga nöjen, restauranter, kaféer, hotell, teatrar / Claës Lundin

HK 1:5. Karta över en del av Kungliga Djurgården år 1861

HK 1:5. Karta över en del av Kungliga Djurgården år 1861

Här låg Kvinnornas rösträttsbyrå 1908-1917, ritningar från 1865

Här låg Kvinnornas rösträttsbyrå 1908-1917, ritningar från 1865

Matsedel från Hasselbacken 1861

Matsedel från Hasselbacken 1861

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade.

På Hasselbacken och operakällaren, i  "Grand" och på bolagskrogen  / Claës Lundin

På Hasselbacken och operakällaren, i "Grand" och på bolagskrogen / Claës Lundin

Stockholms omgifningar : ett album af 12 utsigter från hufvudstadens nejder och från Upsala. Efter originalteckningar och fotografier, utförde i litografiskt färgtryck hos Em. Baerentzen & komp. i Köpenhamn.

Stockholms omgifningar : ett album af 12 utsigter från hufvudstadens nejder och från Upsala. Efter originalteckningar och fotografier, utförde i litografiskt färgtryck hos Em. Baerentzen & komp. i Köpenhamn.

”Wahrendorffska huset” före och efter ombyggnad – ritning från 1857

”Wahrendorffska huset” före och efter ombyggnad – ritning från 1857