Planritning till våningarna 3-8, ritad som en våning då de är utförda på samma sätt. Våningen innehåller lägenheter om 2 rum med kokvår och 4 till 6 rum och kök.
Ritning
Arkitekt: Åström, Kell (1920-2004), Ahlström, Åke (1918-2001). Stockholms stadsarkiv

Ritningar till "Bananhusen" i Tanto från 1963-1966

Vid Årstaviken på Södermalm ligger fem storskaliga bostadshus som har böjda byggnadskroppar. De syns tydligt från pendel- och fjärrtågen och kallas allmänt "Bananhusen" eller "Tantobågarna". Byggnaderna uppfördes av Svenska Sockerfabriks AB 1962-1966. På samma plats låg tidigare Tanto Sockerbruk.

De fem husen är i 9-15 våningar och ritades av arkitekterna Åke Ahlström och Kell Åström. De innehöll från början sammanlagt 730 lägenheter och lokaler för olika typer av verksamheter. Ritningarna visar huset som ligger på Sockerbruksgränd 7-13.

Huset har 13 våningar, inräknat källar- och takvåning. Den svängda formen framgår bara på planerna. På fasadritningarna har den konkava (inåtbuktande) fasaden och konvexa (utåtbuktande) fasaden ”plattats ut”. 

På planritningarna kan vi se vad varje våning ska innehålla. I suterräng- och bottenplan finns bland annat studentrum med kokskåp, ungdomsgård, barndaghem, tandläkare och kontor. Våning 1-9 trappor innehåller lägenheter på 4-6 rum och kök samt 2 rum och kokvrå. I takvåningen ligger lägenheter på 3 rum och kök, med terass.

Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering

Husen har bedömts ha ett högt kulturhistorisk värde. Här följer ett utdrag ur Stadsmuseets ställningstagande för kulturhistorisk klassificering från 2012 (citat):

Gestaltningen med de fem bågarna i lite olika höjder samverkar med Årstabron till en kraftfull helhet, något av en amfiteater.

Sammantaget är en unik, jättelik skulptur i stadsbilden skapad som utgör en i fler avseende stor upplevelse av Stockholmslandskapet, bland annat för de 1000-tals pendlare och tågresenärer som dagligen färdas över Årstabroarna. Tantoområdet kan räknas till de bästa exemplen på höghusområden från 1960-talet och utgör en synnerligen värdefull ensemble och Stockholmssiluett.”

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad