Beskuren bild av fasadritning i tusch och akvarell på gulnat papper
Ritning

Ritningar till Tanto Sockerbruk från 1855

Tanto Sockerbruk låg vid Årstaviken på Södermalm. På ritningen från 1855 avbildas den långsida som var vänd in mot land. Den stora fabriken stod färdig 1857 och hade över 200 anställda. Sockerbruket revs i början av 1960-talet. Idag ligger "Bananhusen" på samma plats.

Tanto Sockerbruksbolag bildades av fyra sockerbruksägare som gick samman för att bygga ett stort sockerbruk. De köpte marken i Tanto 1855 och sökte bygglov med tre ritningar samma år. Ägarnas namn står utskrivna på ritningarna: W. A. Freundt, G. F. Åhrberg, J. Dubost och C. A. H. Schwieler. Ritningarna har också anmärkningar skrivna av vice stadsarkitekt Carl Gustaf Blom-Carlsson. 

Sockerbruket byggdes ut med åren och innehöll många olika byggnader. Här fanns bland annat ångpannehus, snickarverkstad, tjänstemanna- och arbetarbostäder, hamn, järnväg för transporter inom området och en parkanläggning.

Svenska Sockerfabriks AB tog över bruket 1907 och fabriken lades ner 1956. Bruksbyggnaderna revs i början av 1960-talet. På platsen står idag fem höga bågformade bostadshus, som i folkmun kallas ”Bananhusen”. Husen uppfördes av Svenska Sockerfabriks AB mellan 1962-1966.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

 Tanto : en utmark / Per Anders Fogelström

Tanto : en utmark / Per Anders Fogelström

Arbetarbostäder vid Tanto Sockerbruk

Arbetarbostäder vid Tanto Sockerbruk

Här bodde Katitzi – ritningar till hus i Tanto från 1880-talet

Här bodde Katitzi – ritningar till hus i Tanto från 1880-talet

Kv. Sockerbruket, Tanto Sockerbruk, sett från Årstabron. Nu Tantogatan 73, kv. Kulltorp

Kv. Sockerbruket, Tanto Sockerbruk, sett från Årstabron. Nu Tantogatan 73, kv. Kulltorp

Motiv från området vid Tanto sockerbruk. I bakgrunden arbetarbostäder

Motiv från området vid Tanto sockerbruk. I bakgrunden arbetarbostäder

Ritningar till "Bananhusen" i Tanto från 1963-1966

Ritningar till "Bananhusen" i Tanto från 1963-1966

Ritningar till J. O. Wengströms Mekaniska Snickerifabrik i Tanto 1881

Ritningar till J. O. Wengströms Mekaniska Snickerifabrik i Tanto 1881

Tanto sockerbruk vid Årsta strandväg sett ifrån Årsta Holmar

Tanto sockerbruk vid Årsta strandväg sett ifrån Årsta Holmar

Tantogatan 45. Tanto Sockerbruk före rivning. Spiraltrappa på fabriksfasaden. Nu Tantogatan 73, kv. Kulltorp

Tantogatan 45. Tanto Sockerbruk före rivning. Spiraltrappa på fabriksfasaden. Nu Tantogatan 73, kv. Kulltorp