Foto

F.d. fabriksbyggnad vid Tantogatan. Nu Tantogatan 73, kv. Kulltorp

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Ritningar till "Bananhusen" i Tanto från 1963-1966

Ritningar till "Bananhusen" i Tanto från 1963-1966