Fasadritning till skivhus. Huset har sju våningar utöver bottenvåningen och fyra trappuppgångar.
Ritning
Arkitekt: Näsvall, Björn (1928-). Stockholms stadsarkiv

Ritning till höghus i Bredäng från 1964

Bygglovsritning till höghus på Järnbärarvägen 28-34 i Bredäng. Det är ett flerbostadshus av typen skivhus. Huset ritades 1964 av arkitekten Björn Näsvall och uppfördes under det så kallade miljonprogrammet.

Under ”Dokument” finns både plan- och fasadritning mot öster. Fasaden visar husets framsida, som kan ses från Bredängs allé och centrum. Ritningen är signerad av två arkitekter, men det andra namnet är svårt att uttyda. Det står eventuellt "E. Sehlin".

Miljonprogrammet är ett sammanfattande namn på den bostads- och bostadsbyggnadspolitik som bedrevs i Sverige under perioden 1964–1975. Den innebar att man inom en 10-årsperiod (1965-1974) skulle bygga en miljon bostäder.

Under ”Mer i Stockholmskällan” finns även ritning till radhus i Bredäng.

Flerbostadshus och skivhus?

Flerbostadshus är bostadshus som innehåller minst tre lägenheter (undantaget radhus). Ett flerbostadshus kan ibland vara av typen skivhus. Ett skivhus är ett höghus med avlång byggnadskropp och minst fem våningars höjd.

Motsatsen till flerbostadshus kallas enbostadshus och ibland tvåbostadshus. En- och tvåbostadshus kallas också småhus. Småhus är ett samlingsnamn på friliggande enbostadshus, parhus, radhus och kedjehus.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad