Fasadritning till skivhus. Huset har sju våningar utöver bottenvåningen och fyra trappuppgångar.
Ritning

Ritning till höghus i Bredäng från 1964

Bygglovsritning till höghus på Järnbärarvägen 28-34 i Bredäng. Det är ett flerbostadshus av typen skivhus. Huset ritades 1964 av arkitekten Björn Näsvall och uppfördes under det så kallade miljonprogrammet.

Under ”Dokument” finns både plan- och fasadritning mot öster. Fasaden visar husets framsida, som kan ses från Bredängs allé och centrum. Ritningen är signerad av två arkitekter, men det andra namnet är svårt att uttyda. Det står eventuellt "E. Sehlin".

Miljonprogrammet är ett sammanfattande namn på den bostads- och bostadsbyggnadspolitik som bedrevs i Sverige under perioden 1964–1975. Den innebar att man inom en 10-årsperiod (1965-1974) skulle bygga en miljon bostäder.

Under ”Mer i Stockholmskällan” finns även ritning till radhus i Bredäng.

Flerbostadshus och skivhus?

Flerbostadshus är bostadshus som innehåller minst tre lägenheter (undantaget radhus). Ett flerbostadshus kan ibland vara av typen skivhus. Ett skivhus är ett höghus med avlång byggnadskropp och minst fem våningars höjd.

Motsatsen till flerbostadshus kallas enbostadshus och ibland tvåbostadshus. En- och tvåbostadshus kallas också småhus. Småhus är ett samlingsnamn på friliggande enbostadshus, parhus, radhus och kedjehus.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Bredäng - kort beskrivning av områdets historia

Bredäng - kort beskrivning av områdets historia

Bredängs tunnelbanestation år 1972

Bredängs tunnelbanestation år 1972

Bredängsbor : skärvor ur ett förortsliv 1965-2005 / Åke Olsson (text), Svenne Nordlöv (foto)

Bredängsbor : skärvor ur ett förortsliv 1965-2005 / Åke Olsson (text), Svenne Nordlöv (foto)

Dagen då våren kom till Bredäng - Stockholmslåtar

Dagen då våren kom till Bredäng - Stockholmslåtar

Flygfoto över Bredäng 1965

Flygfoto över Bredäng 1965

Flygfoto över Bredäng

Flygfoto över Bredäng

Grusplan och skivhus i norra Bredäng

Grusplan och skivhus i norra Bredäng

Hej bostad : om bostadsbyggande i Storstockholm 1961-1975 / redaktörer: Britta Roos och Hanna Gelotte

Hej bostad : om bostadsbyggande i Storstockholm 1961-1975 / redaktörer: Britta Roos och Hanna Gelotte

Karta "Mälarhöjden" år 1972

Karta "Mälarhöjden" år 1972

Miljonprogrammet
Tema

Miljonprogrammet

1965 bestämde riksdagen att vi skulle bygga en miljon nya bostäder i Sverige under de kommande tio åren. Miljonprogrammet skulle bygga bort den stora bostadsbristen med moderna bos…

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade.

Ritning till radhus i Bredäng från 1967

Ritning till radhus i Bredäng från 1967

Skivhus i Bredäng

Skivhus i Bredäng

förort
Tema

förort

Här hittar du några av Stockholms förorter som historien har lämnat kvar till oss. Vill du hitta ännu fler? Använd sökrutan överst på sidan.