Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Tysta skolan - ansökan om plats för Otto Helmer 1888

Otto Helmer Lundström Malmsjö var det tredje barnet i en barnaskara på sex barn. Han kunde höra men inte tala, och föräldrarnas förhoppning var att han på Tysta skolan skulle kunna lära sig att tala.

Tysta skolan var en undervisningsanstalt för dövstumma barn. Skolan grundades 1860 av Johanna Jeanette Berglind (1816-1903), lärarinna på Manillaskolan.

Från 1938 blev utbildningen på skolan mer yrkesinriktad och 1858 bytte skolan namn till Yrkesskolan i Stockholm för hörselskadade. Skolan var verksam till 1971 men finns kvar som stiftelse under namnet Tysta skolan.

Ottos far var lokförare, och med sex barn att försörja hade inte råd att betala för sonen på skolan. Därför ansökte han om avgiftsfri intagning.

Ansökan om intagning:

Till

Styrelsen för Tysta skolan i Stockholm!

Härmed får jag ödmjukligen anhålla att min nära stumme son Otto Helmer kunde blifva intagen i ofvannämnda  skola, alldenstund jag sjelf med hustru och 6 små barn ej är i tillfälle att med min relativt ringa lön erlägga någon betalning till skolan, anhåller jag wördsamlingen att barnet, som enligt bilagda läkarbetyg, sannolikt skulle i skolan kunna erhålla talförmågan, må afgiftsfritt därstädes intagas.

Stockholm den September 1888

Olof Malmsjö

Lokomotivförare

Läs hela ansökan i dokumentet till höger.

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad