Cirkulär med villkor för amtjänst år 1919
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Villkor för amtjänst 1919

Villkoren för att kunna ta tjänst som amma hos Allmänna Barnhuset innebar att man var tvungen att ha så pass mycket bröstmjölk att man kunde amma både sitt eget barn och ytterligare ett. Året 1919 skulle den som sökte amtjänst tillsammans med sitt spädbarn infinna sig hos Barnhusets överläkare helgfria tisdagar mellan klockan 10 och 11 på förmiddagen, för att bli undersökta.

Den sökande skulle ha med sig sitt barns dopbevis och ett frejdebetyg för sig själv. Frejdebetyget skrevs av en församlingspräst och skulle bland annat beskriva ens kristendomskunskaper och hur man levt under den tid då man vistats i församlingen. För att bli anställd som amma behövde man påvisa att man var gudfruktig, lydig, hövlig och god. 

I cirkuläret här framgår även vad amman fick för betalning. "Fritt vivre" innebär att hon fick mat och husrum under sin tid på Allmänna Barnhuset. Men tiden var knappast någon vilovistelse. Förutom att ta hand om minst två spädbarn ingick även andra hushållssysslor, som att skura och bära ved.

Vem tog tjänst som amma och varför? Oftast var amman en ogift, ensamstående kvinna som saknade några större ekonomiska tillgångar. Som amma kunde hon försörja både sig själv och sitt barn under de månader som bebisen var i behov av bröstmjölk. Därefter utackorderades oftast barnet till ett fosterhem med Allmänna Barnhusets försorg. Moderns amtjänst betalade en del av barnets utackordering. 


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad