Utdrag ur Ammeskaffningskontorets dagbok år 1831
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Cathrina Svensdotter rekommenderas till amma

"Till underdånigaste åtlydnad af Kongl. Maj:ts Rådiga Förordning af d. 2 Maji 1763, anmälte sig ogifta Carin Svensdotter til Amme-tjenst, och framgaf, såsom bewis af god frägd, intet"

Ogifta pigan Cathrina Svensdotter ansökte i februari 1831 om att få amma in sitt barn i Allmänna barnhusets försorg. För att komma dit var hon tvungen att ansöka om amtjänst hos stadens ammeskaffningskontor. Dels fick hon gå igenom en besiktning, en slags hälsoundersökning, samt genom ett prästbetyg påvisa sin frejd (frägd), ett dokument som angav en persons anseende. Karin hade inget prästbetyg men en tidigare arbetsgivare gick i god för henne, vilket i det här fallet godkändes.

Dokumentet som vi ser är ett utdrag ur ammeskaffningskontorets dagbok. Utdraget fick Karin med sig som ett slags bevis att lämna in till Allmänna barnhuset då hon skulle påbörja sin tjänst.

"Då tillfrågan sade hon sig vara 25 år gammal, och hafwa för 5 veckor sedan födt sitt barn, som war en lefvande flicka.

Widare undergick hon wederbörlig besiktning; och så mycket man af densamma så wäl som af det med henne anstälte förhör kunde dömma, är hon för det närwarande till Amme-tjenst godkänd såsom ren och frisk, samt försedd med tillräcklig mjölk, men har disposition (?) till Moderfall. Contoiret finner derföre godt att bemälte Karin Svensdotter hos Directionen för Stora Barnhuset recommendera."


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad