Ammrulla för Cathrina Svensdotter år 1831
Text

Amma 862 Cathrina Svensdotter förlorar sitt barn

Ogifta Cathrina Svensdotter godkändes som amma av ammeskaffningskontoret den 23 februari 1831. Hon anlände till Allmänna barnhuset med sitt spädbarn den 12 mars, fem veckor efter förlossningen. Tanken var att hon under de närmaste åtta månaderna skulle tjänstgöra som amma för att betala av sitt eget barns intagning och vidare utackordering till en fosterfamilj. Men enligt ammrullan dör barnet och Cathrina avförs och flyttar. Det lilla barnet hette Carolina Wilhelmina och var född den 29 januari 1831. Hon dog den 6 maj i häftig feber.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Cathrina Svensdotter rekommenderas till amma

Cathrina Svensdotter rekommenderas till amma

Cathrina Svensdotter söker amtjänst

Cathrina Svensdotter söker amtjänst

Kläder till de fattigaste som oupphörligt vårdat tvenne barn

Kläder till de fattigaste som oupphörligt vårdat tvenne barn

Kungörelse! Collegium medicum öppnar ammeskaffningskontor här i staden

Kungörelse! Collegium medicum öppnar ammeskaffningskontor här i staden

Lampor med rosenolja lyser upp salarna på Stora barnhuset

Lampor med rosenolja lyser upp salarna på Stora barnhuset

Med förkläden av vit domestik - så kläddes en amma

Med förkläden av vit domestik - så kläddes en amma

Regler för ammor vid Allmänna barnhuset

Regler för ammor vid Allmänna barnhuset