Ammrulla för Cathrina Svensdotter år 1831
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Amma 862 Cathrina Svensdotter förlorar sitt barn

Ogifta Cathrina Svensdotter godkändes som amma av ammeskaffningskontoret den 23 februari 1831. Hon anlände till Allmänna barnhuset med sitt spädbarn den 12 mars, fem veckor efter förlossningen. Tanken var att hon under de närmaste åtta månaderna skulle tjänstgöra som amma för att betala av sitt eget barns intagning och vidare utackordering till en fosterfamilj. Men enligt ammrullan dör barnet och Cathrina avförs och flyttar. Det lilla barnet hette Carolina Wilhelmina och var född den 29 januari 1831. Hon dog den 6 maj i häftig feber.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad