Text

Ruth ber om amtjänst vid Allmänna barnhuset

Den 13 januari 1922 skriver Ruth till Allmänna barnhuset och frågar ifall hon kan få ta plats som amma då hennes bebis föds. Det är det andra brevet hon skriver. Hon hörde av sig redan i september 1921, men fick då avslag på sin förfrågan med hänvisning till att höra av sig igen då barnet fötts.

Om tre veckor ska Ruth föda sitt barn. Sannolikt är hon ensamstående och ogift. Hon börjar bli orolig över hur det ska gå. Hon måste försörja sig, och har hon ingen amtjänst måste hon ut i arbete så snart hon skrivts ut från BB. Då kan hon inte amma och förmodligen inte behålla barnet i sin vård, utan kanske blir tvungen att lämna bort barnet för utackordering eller barnhem.

Ruth ber om ursäkt att hon besvärar och ber återigen om möjligheten att ta plats som amma. Längst ner i brevet finns en liten anteckning gjord av någon anställd vid Allmänna barnhuset. "Då förnärvarande intet behof af ammor förefinnes, kan löfte om amplats nu ej gifvas, 16/1 22."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Allmänna Barnhuset, Norrtullsgatan 14

Allmänna Barnhuset, Norrtullsgatan 14

Hur få mödrar att amma sina barn? Remissutlåtande av barnavårdsnämnden 1918

Hur få mödrar att amma sina barn? Remissutlåtande av barnavårdsnämnden 1918

Med förkläden av vit domestik - så kläddes en amma

Med förkläden av vit domestik - så kläddes en amma

Motion om åstadkommande av bostadshus för ensamma mödrar - stadsfullmäktige 1942

Motion om åstadkommande av bostadshus för ensamma mödrar - stadsfullmäktige 1942

Regler för ammor vid Allmänna barnhuset

Regler för ammor vid Allmänna barnhuset

Ruth ber om amtjänst vid Allmänna barnhuset

Ruth ber om amtjänst vid Allmänna barnhuset

Utsikt från Vanadislunden över Allmänna Barnhuset

Utsikt från Vanadislunden över Allmänna Barnhuset

Villkor för amtjänst 1919

Villkor för amtjänst 1919