Text
Upphov: Okänd. Regionarkivet Stockholm

Beckomberga sjukhus, patientjournal Olof

Född på 1910-talet. Diversearbetare.
Olof intogs på ansökan av polisen. Omhändertogs i arbetslöshetskommittens lokaler på Munkbrogatan 2.
Sjukdomsform: Psych. man. depr?
Avgången på 1930-talet död.

Konradsberg – annat namn för Stockholms hospital (Rålambshovs sjukhus)

Om publicering av journalutdrag:
Patientsekretessen upphör 70 år efter sista journalanteckning.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad