Journalutdrag från Beckomberga sjukhus 1938
Text
Upphov: Okänd. Regionarkivet Stockholm

Beckomberga sjukhus, patientjournal Alma

Född 1872.

Intagen på egen ansökan i slutet av maj 1938, 66 år gammal.

Sjukdomsform: Psyk. manieo. depr. + praesenil

Journaltexten beskriver att Alma levde i ett lyckligt äktenskap. Ekonomin var ibland svår för makarna att få ihop, på grund av det arbetade Alma som städerska på Serafimerlasarettet.
Alma skrevs ut efter några månader, i början av augusti samma år och blir försöksutskriven till hemmet. Det står i journalen att maken skall övervaka henne och en väninna skall tillsvidare sköta hushållet.

I journalanteckningen nämns Fannys minne, det syftar på Fanny Hirsch minne. Enligt Stockholms stads kommunalkalender var det ett vilohem för psykiskt sjuka. Alma hade varit där innan hon kom till Beckomberga.

Några ytterligare ordförklaringar:
Anamnes – patientens egen redogörelse för sin sjukdom innan besök på vårdinrättning.
Konfabulation – Uppdiktade berättelser för att fylla ut minnesluckor

Om publicering av journalutdrag:
Patientsekretessen upphör 70 år efter sista journalanteckning.

Under rubriken "Mer i Stockholmskällan", hittar du mer om Beckomberga sjukhus.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad