Årsberättelse från Beckomberga sjukhus 1933
Text
Upphov: Okänd. Regionarkivet Stockholm

Beckomberga sjukhus, årsberättelse 1933

3,6 km stängsel och 3000 hallonbuskar

Årsberättelsen redogör för sjukhusets verksamhet utifrån tre rubriker: byggnader, sjukvården och ekonomin. Uppgifterna är detaljrika och visar på såväl nya typer av behandlingar, vilken åkomma de inlagda patienterna hade samt hur många hallonbuskar som hade planterats i trädgården.

Under 1933 fortsätter utbyggnaden av Beckomberga sjukhus. Under året har bland annat två portvaktsstugor, två paviljonger för “oroliga sjuka”, två bostadshus för ekonomipersonal, ett verkstadshus med garage och arbetslokaler, en obduktionslokal och ett gravkapell färdigställts.

”Paviljongerna för oroliga sjuka, som vardera rymma 144 platser, började beläggas den 19 december 1933. Härigenom uppgår sjukhusets platsantal till 1. 444, fördelade med lika antal för män och kvinnor, eller 722 mansplatser och 722 kvinnoplatser.”

Runt sjukhusområdet sattes ett 1,8 meter högt och 3,6 km långt stängsel upp. En del av patienterna hjälpte till med uppförandet. 
På sjukhusområdet anlades gräsmattor och det planterades bland annat 9000 rosenbuskar, 10 000 växter av olika slag. I köksträdgården planterades 3000 hallonbuskar, 350 vinbärsbuskar och 250 krusbärsbuskar och det odlades grönsaker, särskilt gurkor och rädisor. 

Under året prövades ett flertal nya behandlingsmetoder. Sjukhusets läkare har undersökt tillvarataget hjärnmaterial “å Nervsektionens hjärnlaboration vid Karolinska institutet”.

Patienterna sysselsattes med bland annat tillverkning av tvättkorgar, korgmöbler och plånböcker. Det ordnades också med olika typer av fritidssysselsättningar och underhållning för patienterna:

“Under året har ljudfilmsanläggning av märket Aga-Baltic installerats i festsalen och ha 27 biografföreställningar givits. Därjämte ha anordnats en del konserter.
Gymnastik ha förekommit en gång i veckan för såväl manliga som kvinnliga patienter.
Till patientbiblioteket har under året inköpts 287 volymer.”

Under rubriken "Mer i Stockholmskällan", hittar du mer om Beckomberga sjukhus.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad