Årsberättelse från Beckomberga sjukhus 1932
Text
Upphov: Okänd. Regionarkivet Stockholm

Beckomberga sjukhus, årsberättelse 1932

979 patienter intagna de tre första månaderna.

Beckomberga sjukhus började byggas 1929 och började beläggas med patienter den 1 oktober 1932, trots att sjukhuset inte var helt färdigt. De byggnader som också började användas under 1932 var följande: Administrationsbyggnaden, köksbyggnaden, maskin-byggnaden, tvätten, samlingssalen, två bostadshus för överläkare, ett bostadshus för biträdande läkare och syssloman, ett bostads-hus med dubbletter för underläkare och familjebostad för bokhållare, tre bostadshus för skötare och ekonomipersonal samt ett bostadshus för ogift manlig personal. Vid årets slut hade 431 män och 548 kvinnor tagits in, sammanlagt 979 patienter.

I november 1932 påbörjades Jodbismolbehandlingar vid neurolues. Behandling har inletts på 9 patienter. ”Å de gamla, invetererade fall, som här varit fråga om, ha resultaten hittills ej varit påtagliga”.

Av verkstäder för patienternas sysselsättning har följande tagits i bruk: skrädderi, snickeri (provisoriskt inredd verkstad på arbetssalen för män), borstbinderi, tapetserareverkstad (provisoriskt inredd i arbetssalen) samt väv- och sysalar för kvinnor. Dessutom har patienterna sysselsatts med repning av drev, plockningsarbeten, bastflätning, trädgårds- och annat utearbete samt olika slags handarbete på avdelningarna, och då tillkommer städning, diskning, hjälp i tvätten och dylikt. Flitpengar utbetalades med belopp av 10-50 öre/dag, till ett fåtal särskilt yrkesskickliga patienter utbetalades 5-15 kr per månad.

Till patienternas förströelse har olika sällskapsspel inköpts. Sjukhuset har en radioanläggning med högtalare i varje dagrum. Den var färdig att tas i bruk omkring den 15 oktober. Under december månad började gudstjänster hållas för patienterna i samlingssalen av sjukhusets predikant. Ett bibliotek för patienterna är påbörjat, under året inköptes 108 böcker.

Texten är förkortad och något förenklad. Årsberättelsen som helhet innehåller också mycket statistik. 

Några ordförklaringar:
Invetererade – gammal, ingrodd, inrotad, även medicinskt om sjukdom (SAOB).

Neurolues – syfilis i nervsystemet (Lindskog, Bengt I (1997) Medicinsk terminologi)

Jodbismol – Läkemedel (injektionslösning). Läkemedlet avregistrerades 1964-07-01 (FASS)

Syssloman – Person med uppdrag att handha någon annans ekonomiska eller rättsliga angelägenheter (SAOL). Enligt Svensk ordbok även titel för tjänsteman som handhar ekonomiska angelägenheter vid ett sjukhus.

Dubblett – Bostad (lägenhet) med två sammanhängande rum utan kök (SAOB)

Bokhållare – Person som har till uppgift att sköta bokföring (Svensk ordbok).

Tapetserare – Person som yrkesmässigt stoppar och klär möbler och sätter upp gardiner och draperier (Svensk ordbok)

Bast – Bindmaterial av växtfibrer används bland annat vill tillverkning av mattor och säckar (Svensk ordbok). Från träd och buskar, basten finns mellan ved och bark (SAOB)

Drev – Gammalt utrett tågvirke som används till tätning av springor mm (Svensk ordbok)

Tågvirke – grövre rep och linor (Svensk ordbok)


Under rubriken "Mer i Stockholmskällan", finns fler handlingar från Beckomberga sjukhus.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad