Kontakt

Regionarkivet Stockholm

Har du frågor om källmaterialet som Regionarkivet i Stockholm har publicerat i Stockholmskällan?

Catarina Norell, arkivarie
E-post: catarina.norell@regionstockholm.se
Regionarkivets webbplats: www.regionarkivet.sll.se