Kontakt

Regionarkivet Stockholm

Har du frågor om källmaterialet som Regionarkivet i Stockholm har publicerat i Stockholmskällan?

Catarina Norell, arkivarie
E-post: registrator.arkiv.kultur@regionstockholm.se
Regionarkivets webbplats: https://www.regionarkivet.regionstockholm.se

Uppdaterad