Ritning
Arkitekt: Westman, Carl. Regionarkivet Stockholm

Beckomberga sjukhus, paviljong 12A för oroliga patienter, 1 tr

Patientvåningarna, en för män och en för kvinnor, var uppdelade i två avdelningar med 36 platser, fördelade på 3 övervakningssalar med 8 platser i varje sal och 12 enkelrum. Till varje avdelning hörde arbetsrum, dagrum, matsal, avdelningskök, besöks- och vaktrum, wc, snyggningsrum, rum för långbad och förrådsrum. Vid varje avdelning fanns ett bostadsrum för översköterskan.

Källa: Beckomberga sjukhus i Stockholm. Berättelse över sjukhusbygget avgiven av Sjukhusets byggnadskommitté i december 1937, tryckt i Stockholm 1938, s. 18.

Under rubriken "Mer i Stockholmskällan", kan du hitta mer om Beckomberga sjukhus.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad