Text
Upphov: Okänd. Regionarkivet Stockholm

Beckomberga sjukhus, patientjournal Matilda

Född på 1860-talet.
Intagen på egen ansökan år 1935.
Sjukdomsform: man. praesenil + cardioselecoris
Avgången 1930-talet död.

Ordförklaring (patientjournalsutdrag):
Antecedentia – förhistoria, vad en person gjort under tidigare år av sitt liv. (Bengt I. Lindskog, Medicinsk terminologi, 1997)
Osnygg - Orenlig, smutsig, ovårdad

Om publicering av journalutdrag:
Patientsekretessen upphör 70 år efter sista journalanteckning.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad