Framsida av arkeologisk rapport 2012:29
Text
Författare: Tina Mathiesen. Stockholms läns museum

Arkeologisk rapport från Beckomberga sjukhusområde; Beckomberga 1:18

Här kan du ta del av den arkeologiska rapporten från en förundersökning vid Beckomberga som genomfördes av Stockholms läns museum år 2012.

På platsen fanns tidigare kända fornlämningar, till exempel stensättningar, en husgrund och ett röjningsröse. Syftet med förundersökningen var att fastställa fornlämningarnas utbredning för att avgränsa dem mot tänkt bebyggelse på Beckomberga sjukhusområde.

Vid undersökningen framkom endast en härd med fynd av järnålderskeramik.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad