Framsida av arkeologisk rapport 2012:29
Text

Arkeologisk rapport från Beckomberga sjukhusområde; Beckomberga 1:18

Här kan du ta del av den arkeologiska rapporten från en förundersökning vid Beckomberga som genomfördes av Stockholms läns museum år 2012.

På platsen fanns tidigare kända fornlämningar, till exempel stensättningar, en husgrund och ett röjningsröse. Syftet med förundersökningen var att fastställa fornlämningarnas utbredning för att avgränsa dem mot tänkt bebyggelse på Beckomberga sjukhusområde.

Vid undersökningen framkom endast en härd med fynd av järnålderskeramik.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Beckomberga by : arkeologisk utredning : Stockholm, Bromma socken, Beckomberga by, 2000 / Johanna Karlsson

Beckomberga by : arkeologisk utredning : Stockholm, Bromma socken, Beckomberga by, 2000 / Johanna Karlsson

Beckomberga sjukhus, årsberättelse 1932

Beckomberga sjukhus, årsberättelse 1932

Lektionsförslag: Historia i bilder - Stockholms, Beckomberga, Bromma/Västerorts historia i bilder

Lektionsförslag: Historia i bilder - Stockholms, Beckomberga, Bromma/Västerorts historia i bilder

Matsedel för patienter på Beckomberga sjukhus 1952 (från 1 februari)

Matsedel för patienter på Beckomberga sjukhus 1952 (från 1 februari)

Matsedel för patienter på Beckomberga sjukhus 1952

Matsedel för patienter på Beckomberga sjukhus 1952

Matsedel för personal på Beckomberga sjukhus 1952 (från 1 februari)

Matsedel för personal på Beckomberga sjukhus 1952 (från 1 februari)

Matsedel för personal på Beckomberga sjukhus 1952

Matsedel för personal på Beckomberga sjukhus 1952

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade.