Ritning

Beckomberga sjukhus, paviljong 10B för rumspatienter, bottenplan

Paviljongerna för rumspatienter, en för kvinnor och en för män, i två våningar samt källarvåning. Mittpartiet omfattar även en tredje våning med bostadsrum för personal.

Bottenvåningen innehöll två avdelningar, den ena var avsedd för 7 oroliga patienter, fördelade på ett 4-sängsrum och 3 enkelrum. Den andra avdelningen var avsedd för 8 halvoroliga patienter, fördelade på ett 4-sängsrum och 4 enkelrum. Varje avdelning inrymde dagrum, bad- och snyggningsrum. Gemensamt för de två avdelningarna fanns expeditionsrum och kök.

Källa: Beckomberga sjukhus i Stockholm. Berättelse över sjukhusbygget avgiven av Sjukhusets byggnadskommitté i december 1937, tryckt i Stockholm 1938. s. 20.

Under rubriken "Mer i Stockholmskällan", längre ned på sidan, kan du hitta mer om Beckomberga sjukhus.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Arkeologisk rapport från Beckomberga sjukhusområde; Beckomberga 1:18

Arkeologisk rapport från Beckomberga sjukhusområde; Beckomberga 1:18

Beckomberga sjukhus, patientjournal Alma

Beckomberga sjukhus, patientjournal Alma

Beckomberga sjukhus, patientjournal Ernst

Beckomberga sjukhus, patientjournal Ernst

Beckomberga sjukhus, patientjournal Jenny

Beckomberga sjukhus, patientjournal Jenny

Beckomberga sjukhus, patientjournal Karl

Beckomberga sjukhus, patientjournal Karl

Beckomberga sjukhus, paviljong 10B för rumspatienter,  bottenplan

Beckomberga sjukhus, paviljong 10B för rumspatienter, bottenplan

Beckomberga sjukhus, paviljong 10B för rumspatienter,  källarplan

Beckomberga sjukhus, paviljong 10B för rumspatienter, källarplan

Beckomberga sjukhus, ritning över Administrations-byggnaden, fasad, detalj

Beckomberga sjukhus, ritning över Administrations-byggnaden, fasad, detalj