Honorine Hermelin och Ada Nilsson tillsammans med två okända kvinnor på Fogelstad, 1930
Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Ebba Holgersson, Honorine Hermelin och Ada Nilsson tillsammans med en okänd kvinna

Fotografi av läraren och politikern Ebba Holgersson (första från vänster), pedagogen och rektorn Honorine Hermelin (tredje från vänster) samt läkaren Ada Nilsson (längst till höger) tillsammans med en okänd kvinna taget vid kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad.

Skolan grundades av Honorine Hermelin och Ada Nilsson tillsammans med Kerstin Hesselgren, Elin Wägner och Elisabeth Tamm. Skolan grundades 1921 då de fem frisinnade kvinnorna ansåg att kvinnor med den nyvunna rösträtten behövde utbildas i det medborgarskap som de så länge hade stått utanför. Vid skolan hölls kurser regelbundet fram till 1954 och fotografiet är taget vid ett kurstillfälle 1930 där ordföranden för Kvinnliga kontoristföreningen i Stockholm deltog, Edith Lindblom. Vid kurserna avhandlades ämnen såsom historia, medborgarskap, psykologi, samhällsvetenskap och politik, men kursdeltagarna ägnade sig även åt musik, sång, konst och muntlig framställning. Vid skolan gästföreläste även många andra kvinnor som på olika sätt var engagerade i kvinnorörelsen. Honorine Hermelin skulle arbeta som rektor för medborgarskolan och Ada Nilsson undervisade exempelvis i ämnet "Sexualitet och kultur". Ebba Holgersson var lokalpolitiker från Blekinge men anlitades som fast lärare vid medborgarskolan.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad