Protokoll från kurs vid kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad, 1930
Text

En fortsättningskurs på Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad 1930

Protokoll skrivet vid en fortsättningskurs på kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad. Protokollet beskriver de olika lektioner och dess innehåll samt de diskussioner som hölls vid skolan. Men anteckningarna ger också en inblick i det sociala livet kring kurstillfällena.

Medborgarskolan grundades 1921 av fem frisinnade kvinnor: Honorine Hermelin, Ada Nilsson, Kerstin Hesselgren, Elisabeth Tamm och Elin Wägner. De ansåg att kvinnor med den nyvunna rösträtten behövde utbildas i det medborgarskap som de så länge hade stått utanför – men nu återfått i och med rösträtten. Vid skolan hölls kurser regelbundet från 1925 till 1954. Detta protokoll är från ett kurstillfälle 1930 då ordföranden för Kvinnliga kontoristföreningen i Stockholm deltog, Edith Lindblom. Därför finns protokollet i Kvinnliga kontoristföreningens arkiv.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Ebba Holgersson, Honorine Hermelin och Ada Nilsson tillsammans med en okänd kvinna

Ebba Holgersson, Honorine Hermelin och Ada Nilsson tillsammans med en okänd kvinna

Elin Wägner vid Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad

Elin Wägner vid Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad

En sommarkurs på Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad 1944

En sommarkurs på Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad 1944

Honorine Hermelin - rektor för Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad

Honorine Hermelin - rektor för Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad

Kurser på Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad 1944 och 1945

Kurser på Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad 1944 och 1945

Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad verksamhetsberättelse 1930

Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad verksamhetsberättelse 1930

Sång till Fogelstad medborgarskola

Sång till Fogelstad medborgarskola