Omslagsbild Boel Hackman om Elin Wägner
Litteraturtips
Upphov: Okänd. Stockholms stadsbibliotek

Boel Hackman om Elin Wägner / Boel Hackman

I den här biografin över Elin Wägner får vi möta både barnet, den unga journalisten, författarinnan och den rättighetskämpande kvinnan Elin. Det var en omvälvande tid hon levde i och hon bidrog själv till flera av förändringarna. Så här beskriver författaren träffande hennes liv utifrån hur hon avbildas på fotografier:

Den unga Elin Wägner bär höghalsat, fotsida kjolar och stora kvarnhjulshattar på fotografierna. Under har hon som många kvinnor på den tiden, någon form av linne, långa underbyxor, en rejäl korsett, förmodligen ett snörliv, samt ett par underkjolar. Trettio år senare medger hennes kläder en helt annan rörelsefrihet. Då porträtteras hon ofta utomhus, i trädgården eller rentav uppflugen på tandemcykel, i långbyxor eller i en enkel rutig bomullsklänning.

Elin Wägner levde mellan åren 1882 och 1949. Förändringarna i hennes klädsel avspeglar på sitt sätt också de stora samhällsförändringar som präglade hennes livstid: två världskrig, allmän rösträtt, Freud, övergången från bondesamhälle till modernt industriland, byggandet av ett folkhem.


Boken avslutas med en litteraturförteckning och en kronologi över hennes liv. 261 sidor.

Innehåll
Inledning, barndom
Journalist och litterär debutant
Litterärt genombrott med Norrtullsligan
Succé med Pennskaftet
Etablerad författare med Åsa-Hanna
Politiskt engagemang i Sverige och Europa
Den namnlösa, en psykologisk roman
Sexualitet och makt
Småland och moderniteten
En ny feminism
Depression och vänskap
En ny självförståelse
Fred på jorden och fred med jorden
Den ideologi som den nya feminismen behöver
På parnassen
Epilog
Kronologisk levnadsteckning
Efterord
Litteraturförteckning

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad