Protokoll från en sommarkurs på Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad 1944
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

En sommarkurs på Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad 1944

Dokumentet visar ett protokoll från en sommarkurs på Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad. Medborgarskolan grundades 1921 av fem frisinnade kvinnor: Honorine Hermelin, Ada Nilsson, Kerstin Hesselgren, Elisabeth Tamm och Elin Wägner. De ansåg att kvinnor med den nyvunna rösträtten behövde utbildas i det medborgarskap som de så länge hade stått utanför – men nu återfått i och med rösträtten. Vid skolan hölls kurser regelbundet från 1925 till 1954.

I protokollet kan man läsa vilka olika ämnen som deltagarna läste vid skolan: till exempel historia, samhällskunskap och muntlig framställning. Kursernas innehåll är präglat av dåtidens vetenskap och språkbruk. I protokollet får vi också en bild av hur samvaron såg ut mellan kursdeltagarna och lärarna när de vistades på skolan. På skolan utövades bland annat mycket musik, vilket även det framgår i protokollet. I slutet av protokollet finns till exempel några av de sånger som man sjöng på skolan.

Denna sommarkurs pågick under andra världskriget, vilket på flera sätt påverkade skolgången. Eftersom många lektioner handlade om demokrati diskuterades bland annat nazismen och fascismen. Men kriget påverkade även skolan på andra sätt. Då ransonering av bland annat livsmedel rådde under kriget behövde kursdeltagarna också lämna in ransoneringskuponger för den mat som de fick på skolan. Ransonering innebar att alla i Sverige fick kuponger att använda när de handlade mat. Kupongerna motsvarade en viss mängd av de olika livsmedel som det var ransonering på, och tog deras kuponger slut fick de inte köpa mer av den varan. Kupongerna behövde också vid till exempel restaurangbesök eller på skolor såsom dessa.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad