Honorine Hermelin på kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad, 1930
Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Honorine Hermelin - rektor för Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad

Fotografi av Honorine Hermelin, pedagog, rektor, folkbildare och översättare, taget vid kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad.

Hermelin var rektor vid medborgarskolan som hon grundade tillsammans med Elisabeth Tamm, Ada Nilsson, Elin Wägner och Kerstin Hesselgren. Skolan grundades 1921 då de fem frisinnade kvinnorna ansåg att kvinnor med den nyvunna rösträtten behövde utbildas i det medborgarskap som de så länge hade stått utanför. Vid skolan hölls kurser regelbundet fram till 1954 och fotografiet är taget vid ett kurstillfälle 1930 där ordföranden för Kvinnliga kontoristföreningen i Stockholm deltog, Edith Lindblom. Vid kurserna avhandlades ämnen såsom historia, medborgarskap, psykologi, samhällsvetenskap och politik, men kursdeltagarna ägnade sig även åt musik, sång, konst och muntlig framställning. Vid skolan gästföreläste även många andra kvinnor som på olika sätt var engagerade i kvinnorörelsen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad