Omslagsbild Kerstin Hesselgren
Litteraturtips
Författare: Frangeur, Renée (f.1943). Stockholms stadsbibliotek

Kerstin Hesselgren : den gränsöverskridande politikern : en biografi / Renée Frangeur

Kerstin Hesselgren föddes i Hofors i Gästrikland 1872 men levde och verkade främst i Stockholm. Hon bodde bland annat på Engelbrektsgatan på Östermalm och Katarinavägen på Söder. Hon blev 90 år gammal.

Kerstin Hesselgren var en känd förespråkare för kvinnans rättigheter och en av alla frågor hon drev var alla kvinnors rätt till statliga tjänster med samma lön som männen. Som bostadsinspektris i Stockholm pekade hon på de usla bostadsförehållanden som många av stadens invånare levde under. Hon blev den första kvinnan i riksdagens första kammare, där hon företrädde Liberala samlingspartiet. 1921 var hon med och grundade den kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad. Hon var också svensk delegat i Nationernas förbund.

Den här boken tar upp hela Kerstin Hesselgrens yrkeskarriär och plats i kvinnorörelsen men också hennes uppväxt och syn på kön och äktenskap. Boken innehåller flera svartvita fotografier samt en käll- och litteraturförteckning och ett personregister. 190 sidor. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad