Inköpslista för inköp av torrvaror i kryddbod skriven av Gurli Linder
Text

Inköp i kryddbod

En inköpslista för inköp i kryddbod skriven av Gurli Linder.

Kryddboden, eller kryddkramhandeln, var en affär som sålde kryddor samt torrvaror. I kryddboden kunde man till exempel köpa mjöl, gryner, kaffe, socker, salt, peppar, kardemumma och karameller. Där såldes dessutom porslin, borstar, färger, tidningar med mera. Den som ägde butiken och rätten att sälja sådana varor kallades kryddkrämare eller kryddkramhandlare.

Listan visar vilka inköp som Gurli Linder skulle köpa vid ett tillfälle. Gurli Linder var lärare och författare och tillhörde Stockholms intellektuella kretsar under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Hon var bland annat engagerad i kvinnorörelsen och hembygdsrörelsen. Hon utmärkte sig också som barnbokskritiker i början av 1900-talet.

Inköpslistan ligger i ett kuvert märkt "Min första kryddbodsrekvisition. Tillhör tidigare hushållsbok"

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Anvisningar i sammansättande av middagsmatsedlar" 1916

"Anvisningar i sammansättande av middagsmatsedlar" 1916

"Valnöts-tårta" och "Märgpudding" - recept från 1890-talets Stockholm

"Valnöts-tårta" och "Märgpudding" - recept från 1890-talets Stockholm

4-6 Hur vet vi
Tema

4-6 Hur vet vi

Historia är berättelser om det som har hänt - vår egen tids berättelse om dåtiden. Men hur vet vi det vi vet om historien? I den här lektionen använder vi olika historiska källmate…

7-9: Hur vet vi det vi vet om historia?
Tema

7-9: Hur vet vi det vi vet om historia?

Historia är berättelser om det som har hänt - vår egen tids berättelse om dåtiden. Men hur vet vi det vi vet om historien? I den här lektionen använder vi olika historiska källmate…

Anisette och Amerikanska vetebullar

Anisette och Amerikanska vetebullar

Arfs- och testaments-twist, emellan lärftskrämaren Carl Saebom, och kryddkrämaren Anders Gladhem.

Arfs- och testaments-twist, emellan lärftskrämaren Carl Saebom, och kryddkrämaren Anders Gladhem.

August Strindbergs kokbok / Björn Meidal

August Strindbergs kokbok / Björn Meidal

En påskhelg i Stockholm - krönika i tidsskriften Hemvännen

En påskhelg i Stockholm - krönika i tidsskriften Hemvännen

GRSK Hur vet vi
Tema

GRSK Hur vet vi

Historia är berättelser om det som har hänt - vår egen tids berättelse om dåtiden. Men hur vet vi det vi vet om historien? I den här lektionen använder vi olika historiska källmate…

Historiska underrättelser om tobak och tobaks-handel i Stockholm, från äldsta till närwarande tider: meddelade till upplysning, i anseende till en uppkommen twist emellan kryddkram-handels- och tobaks-handlare-societeterne i Stockholm.

Historiska underrättelser om tobak och tobaks-handel i Stockholm, från äldsta till närwarande tider: meddelade till upplysning, i anseende till en uppkommen twist emellan kryddkram-handels- och tobaks-handlare-societeterne i Stockholm.

Kryddboden på Skansen

Kryddboden på Skansen

[Domstolsmål där skådespelaren de Broen står anklagad för misshandel] Kongl. nedre borgrättens protocoller, uti undersökningsmålet emellan källarmästaren P. Ul. Simson och kryddkrämaren L.M. Lavin, å ena, samt acteuren wid kongl. maj:ts spectacler Abraham De Broen, å andra sidan, ömsom klagande och swarande. : Stockholm

[Domstolsmål där skådespelaren de Broen står anklagad för misshandel] Kongl. nedre borgrättens protocoller, uti undersökningsmålet emellan källarmästaren P. Ul. Simson och kryddkrämaren L.M. Lavin, å ena, samt acteuren wid kongl. maj:ts spectacler Abraham De Broen, å andra sidan, ömsom klagande och swarande. : Stockholm