Text
Upphov: Okänd. Utbildningsförvaltningen

En påskhelg i Stockholm - krönika i tidsskriften Hemvännen

Hur såg det ut i staden under påskhelgen på 1870-talet? Här skildrar signaturen I. H. en typisk påskhelg i Stockholm i en krönika.

På skärtorsdagen är det fart och fläkt:

"Hvilket spring, hvilket jägtande! Hvilket lif i bodar och på torg! Hos bagare, hos hökare, hos slagtare, i kryddbodar och hos fisk- och grönsakshandlare skola uppköp göras, ty till helgen måste man vara försedd."

På långfredagen desto lugnare:

"Långfredags morgonen bär allvarets, för att icke saga dysterhetens, prägel. Gatorna förete endast ett matt lif; blott enstaka vandrare, efter råd och lägenhet mer eller mindre högtidsklädda, visa sig der, och det ser nästan ut, som hörde det till dagens pligter att också fasta och späka sin lekamen. Mer än en stackars uungkarl, som naturligtvis måste tära sin föda på källare och kaféer, finner åtminstone sitt vanliga frukostställe tillbommadt och stängt. Det o väcker en viss oro, han tänker sig ett ögonblick den fasansfulla möjligheten, att stängda dörrar och slutna fönsterluckor skola möta hans blick, hvarhelst han söker att fylla sin mages kraf."

Läs hela krönikan här.

Hemvännen var en illustrerad tidning som gavs ut mellan 1875 och 1889.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad