Kryddboden på Skansen 2008.
Foto

Kryddboden på Skansen

Hela fasaden sedd från gatan. Kryddbodens två fönster, portvalv och bokbinderiets fönster i nedervåningen. Gravören, koppartryckaren och arbetarbostades fönster i övervåningen.Skyltar för gravör, kryddbod (kanonviska) och sadelmakare. Huset har legat på Skansen sedan 1935, före det låg huset på Bondegatan 50.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Inköp i kryddbod

Inköp i kryddbod