Text
Författare: Gladhem, Anders (1727-1793). Stockholms stadsmuseum

Arfs- och testaments-twist, emellan lärftskrämaren Carl Saebom, och kryddkrämaren Anders Gladhem.

Denna skrift skildrar en tvist om ett testamente: Makarna Nils Saebom och Catharina Elisabeth Orbin undertecknar år 1767 ett inbördes testamente. Där bestämmer de att de ärver varandras tillgångar när den ena maken/makan dör. Men Saeboms bror Carl överklagar testamentet. Han hävdar att Nils Saebom inte har varit medveten om vad han har skrivit under och att testamentet därför inte gäller. Carl är inte den ende släktingen som känner sig orättvist behandlad: det finns även två fattiga, äldre systrar i Småland!

Catharina Elisabeth Urbin verkar inte ha förblivit änka så värst länge, hon är nämligen omgift med kryddkrämaren Anders Gladhem fem år senare. En gift kvinna var omyndig och hade sin make som förmyndare vid denna tid. Därför är det juridiskt sett ett mål mellan Anders Gladhem och Carl Saebom. Fastän det handlar om Catharina Elisabeths arv.

Tyvärr får vi här inte reda på vilken av parterna som vinner i domstolen!
34 sidor. Frakturstil.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad