Text
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

[Domstolsmål där skådespelaren de Broen står anklagad för misshandel] Kongl. nedre borgrättens protocoller, uti undersökningsmålet emellan källarmästaren P. Ul. Simson och kryddkrämaren L.M. Lavin, å ena, samt acteuren wid kongl. maj:ts spectacler Abraham De Broen, å andra sidan, ömsom klagande och swarande. : Stockholm

Här ett mål i domstolen där skådespelaren Abraham de Broen står åklagad. Hans brott: han har lett en folkmassa så att bråk och oväsen uppstått. Han har dessutom samma dag vid två olika tillfällen varit i bråk med och slagit till kryddkrämaren Lavin och källarmästaren Simson! Kryddkrämaren Lavin har han dessutom kallat en "svensk ryss". Detta ansågs som en grov förolämpning på den tiden eftersom Sverige hade legat i krig mot Ryssland och ryssar var inte alls välkomna i staden. Vad fick Abraham de Broen för straff? Det kan man få reda på på den sista sidan av skriften. Det var Gustav III själv som avgjorde domen.
72 sidor. Frakturstil.

PS. En kryddkrämare var en handelsman som sålde kryddor och andra "torra" varor som socker, salt och kaffe.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad