Text
Författare: Sahlberg, Johan. Stadsmuseet i Stockholm

Historiska underrättelser om tobak och tobaks-handel i Stockholm, från äldsta till närwarande tider: meddelade till upplysning, i anseende till en uppkommen twist emellan kryddkram-handels- och tobaks-handlare-societeterne i Stockholm.

Författaren till denna skrift vill att Tobakshandlarsocieteten ska ha ensamrätt att sälja tobaksvaror. Vid den här tiden, alltså början av 1800-talet, sålde också kryddbodarna tobak. Denna konkurrens ville Tobakshandlarnas förening (Tobakshandlarsocieteten) slippa.

På 1700-talet slopades skatt på import av tobak. Tobaksodlingar blev också en vanlig syn i svenska städer. De flesta av stadens tobaksfabriker låg på Södermalm. Många personer arbetade på dessa fabriker. Tobakspinnargatan t.ex. påminner oss om att en tobaksfabrik låg där redan på 1600-talet. Frakturstil. 36 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad