En bok från 1897 om hamnarbetarnas villkor skriven av Knut Tengdahl.
Text
Författare: Tengdahl, Knut A. (1867-1935). Stadsmuseet i Stockholm

Material till bedömande af hamnarbetarnes i Stockholm lefnadsförhållanden : insamladt / af Knut A. Tengdahl

År 1897 kom denna bok om hamnarbetarnas villkor ut. Den skrevs av Knut Tengdahl som föddes i Stockholm 1867 och dog där 1935. Han intresserade sig för hur hamnarbetet var, hur det förändrats och dess inkomster. Han beskriver också farorna med arbetet och konstaterar att: ”Högst få yrken torde vara så farliga som hamnarbetarens.” Levnadsförhållandena i stort var också av lika stort intresse - civilstånd, familjestorlek, mat och dryck (det vill säga superiet) och inte minst bostadsförhållandena. Av tabellen på sid 64-65 framgår till exempel att 28 personer på Östgötagatan 51 delar på ett enda rum. 

Tengdahl var med och byggde upp den fackliga rörelsen i Stockholm och han var en föregångsman inom arbetarrörelsen. Han blev senare ledamot av riksdagen och Stockholms stadsfullmäktiges ordförande.  

Det skannade bokexemplaret har tillhört författaren Per Anders Fogelström. Han har också publicerat sidorna 70 och 78-84 i antologin "Okänt Stockholm", som kom ut 1967.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad